Jak uczymy?

Plan Daltoński w nauczaniu

Opiekunowie w naszej szkole uczą dzieci w duchu tzw. Planu Daltońskiego.

„Pedagogika planu daltońskiego opiera się na trzech głównych filarach: odpowiedzialność, samodzielność i współpraca. Nie ma wątpliwości, że te pojęcia są istotne dla każdego typu edukacji i nie ma rodzica czy nauczyciela, który nie oczekiwałby, że jego wychowankowie będą się kierować właśnie takimi wskazówkami życiowymi”.

Robert Sowiński

Czym jest Plan Daltoński
Definicja

Czym jest Plan Daltoński?

Plan Daltoński zakłada umożliwienie małemu człowiekowi odkrywanie otaczającego go świata, bazując na jego dziecięcej ciekawości i chęci do uczenia się. Każdy z nas rodzi się z taką pasją. Niestety wielu z nas w ciągu życia tę pasję traci. My staramy się ją rozwijać oraz budować, a nie zabijać przez ciągłe stawianie numerycznych ocen.

Opiekun kształcący uczniów w duchu daltońskim, najpierw stara się zdefiniować, co dane dziecko już potrafi, a nie to, czego ono nie umie. Następnie pokazuje on uczniowi jego mocne strony i przez to buduje wiarę w siebie i motywuje do dalszego rozwoju.

Czym się charakteryzują?

Lekcje zgodne z Planem Daltońskim

Plan Daltoński bazuje na budowaniu motywacji wewnętrznej dziecka do zdobywania wiedzy poprzez:

Prowadzenie zajęć w formie aktywnej, zachęcanie dziecka do otwartych form pracy tj. rozmowa, dyskusja, zadawanie pytań, praca projektowa w grupach, parach

Przykładamy szczególną wagę do wspólnej pracy. Zgodnie z założeniami Planu Daltońskiego dziecko powinno rozwiązać problem z pomocą innych uczniów. Opiekun udziela mu wskazówek dopiero w ostateczności. Dążymy do tego, aby dzieci we własnym zakresie nauczyły się rozwiązywać życiowe trudności.

Wdrażanie w każdą lekcję formy zabawy

Jest to udowodnione naukowo, że aktywne uczestnictwo w przemyślanych zabawach gwarantuje szybsze przyswajania wiedzy merytorycznej; nacisk na kreatywność.

Docenianie postępów

Celebrujemy każde osiągnięcie dziecka - nic tak nie dopinguje do dalszego działania, jak poczucie osiągnięcia. „Uświadomienie nabywania umiejętności wzmacnia ten kruchy popęd zwany motywacją wewnętrzną”.

Stwarzanie warunków wzajemnej pomocy

Dzieci chętniej i bardziej efektownie uczą się od siebie nawzajem, nauczyciel jest ich mentorem i nadzoruje i planuje cały proces, jednak daje dzieciom swobodę w działaniu, odkrywaniu.

Postawienie dziecka w centrum uwagi

Dziecko jest w centrum uwagi, nie nauczyciel. Zajęcia to nie wykład i bezmyślne przepisywanie notatki z tablicy, dzieci najwięcej uczą się poprzez doświadczanie, samodzielne rozwiązywanie problemów, a nie bierne słuchanie wypowiedzi nauczyciela na dany temat.

Poznaj główne

Korzyści dla uczniów i rodziców ze stosowania Planu Daltońskiego

Co dzięki Planowi Daltońskiego zyskasz Ty i Twoje dziecko?

Indywidualne podejście do ucznia

Zadania, które przygotowujemy dla uczniów, zależą od ich własnych możliwości. Dzięki temu budujemy wiarę w siebie i uczymy dziecko samemu rozwiązywać problemy.

Budowanie wiary we własne siły i możliwości

Danie małemu człowiekowi wolności i możliwości swobodnego organizowania swoich obowiązków uczy dziecko wiary w siebie.

Nauczenie poczucia obowiązku

Zgodnie z Planem Daltońskim każdy uczeń ma przydzielone obowiązki. Dzięki ich wypełnianiu uczy się odpowiedzialności za powierzone mu zadania. Chcemy pracować w tym zakresie z Tobą, aby kontynuować ten proces także w domu.

Prawo do wyrażania własnego zdania i szacunek do opinii innych

Całym sercem zachęcamy dziecko do wyrażania własnego zdania i współpracy z rówieśnikami pod okiem dorosłego. Sprawia to, że nabiera ono poczucia własnej wartości, odkrywa swoje upodobania i pasje, a także odczuwa poczucie wolności, zdaje sobie sprawę, że może popełniać błędy i uczyć się na nich. Czuje się częścią grupy i jest akceptowane.

Jak zatem widzisz Plan Daltoński to mnóstwo korzyści. Dzięki niemu Twoje dziecko wyrośnie na wspaniałego oraz odpowiedzialnego dorosłego, który będzie gotowy do sprostania wyzwaniom, jakie stawia przed nim współczesny świat oraz do realizacji swoich pasji i marzeń.

Dołącz do naszej szkolnej rodziny!

Trwają zapisy do klas 1, 2 i 3!