A więc

Dlaczego RISE?

„Przyszedł czas na wdrożenie uczniów, dyrektorów, nauczycieli, rodziców w nowe sposoby myślenia i że nie ma już szkoły takiej, jaka była i że nie ma już edukacji takiej, jaka była, zmienia się wszystko, edukacja również”.

dr Adriana Kloskowska

A my rodzice, musimy dać naszym dzieciom edukację, która przygotuje je do funkcjonowania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku. Dać im wiarę w siebie, poczucie własnej wartości, siłę sprawstwa.

Zasada „4 x K”

Rozwój kompetencji społecznych XXI wieku u dzieci

Przyświeca nam zasada „4 x K”, tzn. kooperacja, kreatywność, komunikacja i krytyczne myślenie. Niektórzy dodają też do nich umiejętność rozwiązywania złożonych problemów i zdolność zarządzania ludźmi.

Niewątpliwie wiek XXI przyniósł wiele zmian w naszym codziennym życiu. Wymaga też on od nas ciągłego dokształcania się i rozwijania wyżej wymienionych kompetencji. Chcemy, aby dzieci wyrosły na szczęśliwych, spełnionych ludzi w myśl zasady „RISE&SHINE”.

Kooperacja

Przykładamy szczególną wagę do wspólnej pracy. Zgodnie z założeniami Planu Daltońskiego dziecko powinno rozwiązać problem z pomocą innych uczniów. Opiekun udziela mu wskazówek dopiero w ostateczności. Dążymy do tego, aby dzieci we własnym zakresie nauczyły się rozwiązywać życiowe trudności.

Krytyczne myślenie

Dzisiejszy świat wprost zalewa nas ogromem informacji, dlatego jest to tak ważna umiejętność. Plan Daltoński zakłada przeprowadzanie ćwiczeń z zakresu uzasadniania swoich pomysłów, zwłaszcza w sytuacji, gdy odbiega on od zwykłych rozwiązań. Ważna jest też dla nas zdolność sztuki negocjacji. Wolność słowa i wypowiadania swojego zdania, podejmowanie decyzji, np. gdzie wyjechać na wycieczkę, pozwala dziecku nabrać wiary w siebie i swoje możliwości.

Kreatywność

Dzieci posiadają ogromne pokłady kreatywności. Naszym zadaniem jest nauczyć je, jak z nich czerpać i wykorzystywać do realizacji swoich pasji i pragnień.

Komunikacja

Ta umiejętność jest w obecnym świecie szczególnie ważna. Uczymy dzieci, że mają one prawo do wyrażania własnego zdania, lecz muszą przy tym szanować opinie innych osób.

Dzięki zasadzie „4 x K” Twoje dziecko będzie mogło radzić sobie w tak szybko zmieniającym się świecie XXI wieku. Opieka, jaką go otoczymy, przełoży się na to, że wyrośnie na spełnionego i szczęśliwego człowieka.

Innowacyjny model oceniania

Ocenianie kształtujące w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej RISE

„Na ocenę powinno składać się wiele rodzajów przesłanek, od pytań wielokrotnego wyboru, przez wypracowanie pisemne, projekty, obserwację nauczyciela po samoocenę ucznia. Dobrzy nauczyciele wiedzą, jak korzystać z wachlarza sposobów oceniania i są świadomi, że można ocenić wiedzę przy użyciu wielu narzędzi”

Wzięliśmy sobie te słowa do serca, w związku z tym stawiamy na ocenianie kształtujące. Opiekun przekazuje uczniowi informacje o jego osiągnięciach poprzez wskazanie mocnych stron oraz aspektów, które wymagają poprawy. Pokazuje mu także, w jaki sposób powinien się dalej uczyć.

Ten typ oceniania możemy go określić braterskim dialogiem między uczniem a opiekunem, dzięki któremu wspólnie tworzą oni drogę do zdobywania nowych umiejętności.

Owocna

Współpraca z rodzicami w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej RISE

„Szkolna droga każdego dziecka przebiega najlepiej – zarówno z merytorycznego, jak i społecznego punktu widzenia – kiedy istnieje stała komunikacja między rodzicami, dziećmi i nauczycielami”

Na rozwój małego człowieka wpływa przede wszystkim środowisko, w jakim się znajduje, tzn. dom, szkoła oraz ludzie, którymi się on otacza. Ważne jest, aby ludzie, którzy są wokół dziecka, współpracowali ze sobą, żeby wspólnie wypracować korzystne rozwiązania. Stawiamy zwłaszcza na współpracę rodziców, opiekuna i pedagoga szkolnego, którzy będą kierować rozwojem ucznia.

Współpraca na linii opiekun-rodzic-pedagog

Wzajemna i sprawna wymiana informacji

Wspólne działanie i wzajemna pomoc

Satysfakcja dziecka

Dołącz do naszej szkolnej rodziny!

Trwają zapisy do klas 1, 2 i 3!